News

A new type of solar cell is coming

Kompanije koje komercijaliziraju fotonaponski tandem perovskit-silicijum kažu da će paneli biti efikaniji i da bi mogli dovesti do jeftinije električne energije.