News

Presentation at the Energy Fair in Novi Sad

Energetski nezavisni i ekonomski isplativi objekti javne namene koji prozvode energiju za svoje potrebe.