Aktuelno

Naša delegacija u stručnoj poseti partnerskoj firmi iz Mađarske

BASSES KUĆA – Budimpešta (2010)

Na osnovu iskustava stečenih proteklih godina, i primenom svih svetskih inovativnih ideja koje se odnose na svest o energetskoj fikasnosti, naši partneri iz Budimpešte razvili su „BASEES“ (Beautiful and Super Energy Efficient House).

Ovaj objekat svu neophodnu energiju za sopstvene potrebe sam proizvodi. Ume da svu otpadnu energiju ponovo iskoristi, skoro bez energetskog gubitka.

Mašinske instalacije: 2 unutrašnje toplotne pumpe vazduh-voda tipa AIT LW 330 i toplotna pumpa voda-voda tipa WWC 220H/X, podzemni kolektor, podno grejanje, grejanje i hlađenje plafona, provetravanje primenom rekuperatora, solarni kolektori.

Dodatna investicija:10% ; Vreme povrata investicije: 5 godina