Energetska efikasnost

Pasivne solarne zgrade i pasivne zgrade

Osnovni zahtev koji pasivna zgrada mora da ispuni je zahtev da potrošnja energije za grejanje ne prelazi 15kWh/m2/god. Visoki tehnički standardi se osiguravaju poboljšanjem termičkog omotača zgrade kao i ugradnjom sistema za rekuperaciju vazduha koji služi kao sistem ventilacije i grejanja i primenom drugih energetski efikasnih sistema.

Pasivna zgrada je energetski efikasna zgrada kod koje se udobnost stanovanja postiže bez uobičajenih sistema grejanja ili uređaja za klimatizaciju. Ove zgrade troše i do 90% manje energije nego standardne zgrade, pre svega zahvaljujući dobro izolovanoj konstrukciji bez termičkih mostova, izuzetnoj zaptivenosti i izolaciji otvora i sistemu rekuperacije vazduha. Takođe, pasivne zgrade neretko se oslanjaju na prirodne izvore energije, kao što su sunčeva i geotermalna energija. Važno je napraviti razliku između pasivne solarne zgrade i pasivne zgrade. Naziv pasivna zgrada ne dolazi od upotrebe sunčeve energije pasivnim sistemima (što je osnovna odlika pasivnih solarnih zgrada), već upravo iz činjenice da zgrada ne treba  aktivan sistem grejanja, već se sve potrebe za grejanjem ispunjavaju sistemom rekuperacije toplote iskorišćenog vazduha.

Pasivna solarna kuća, Užice – PSK-01 “Dimitrijević”

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PSK 01 Dimitrijević
Mesto: Užice
Realizacija: 1988. god

U periodu od 1988.godine do 2012. godine evidentirane su temperature spoljnog vazduha od -20°C do +38°C u trajanju do 10 dana. Unutrašnja temperatura kretala se u granicama od +18°C do +22°C.
Neto korisna površina objekta: 195.00 m2
Primenjeno rešenje: Pasivni slarni sistem grejanja i hladjenja, kolektori za zagrevanje STV.
Dodatno ulaganje: 3,6%
Period povrata dodatnog ulaganja: 2.5 godine.

Pasivna solarna kuća, Zlatibor – PSK-02 „Božilović“

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PSK 02 Božilović
Mesto: Zlatibor
Realizacija: 2001. god.

Neto korisna površina objekta: 127,31m2
Primenjeno rešenje: Pasivni slarni sistem grejanja i hladjenja, kolektori za zagrevanje STV.
Dodatno ulaganje: 3,85%
Period povrata dodatnog ulaganja: 3,0 godine.

Pasivna solarna kuća, Užice – PSK-03 „Lazić“

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PSK 03 Lazić
Mesto: Užice
Realizacija: 2002. god.

Neto korisna površina objekta: 163,00 m2
Primenjeno rešenje: Pasivni slarni sistem grejanja i hladjenja, kolektori za zagrevanje STV.
Dodatno ulaganje: 3,32%
Period povrata dodatnog ulaganja: 3,5 godine.

O energetskoj efikasnosti

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života.

Energetska efiksnost predstavlja skup mera za smanjenje potrošnje energije.  Mere poboljšanja energetske efikasnosti treba najpre posmatrati kroz smanjenje gubitaka energije a zatim kroz smanjenje potrošnje. Smanjenje gubitaka energije se dobija, pre svega poboljšanjem karakteristika termičkog omotača objekata, poboljšanjem bioklimatskih parametara korišćenjem solarne energije u sistemu pasivnih solarnih zgrada. Smanjenje potrošnje energije pravilnim izborom opreme i uredjaja. Za uređaje kažemo da su energetski efikasni ako imaju visok stepen korisnog dejstva tj. male gubitke prilikom transformacije jednog oblika energije u drugi.

Krajnji cilj je smanjiti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora već zadržati ili čak povećati nivo udobnosti. Energetska efikasnost je efikasna upotreba energije koja povećava komfor i direktno vodi ka povećanju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat povećane energetske efikasnosti su značajne uštede u finansijskom smislu i direktan uticaj na očuvanje životne sredine.

Pasivne solarne zgrade i pasivne zgrade

Osnovni zahtev koji pasivna zgrada mora da ispuni je zahtev da potrošnja energije za grejanje ne prelazi 15kWh/m2/god. Visoki tehnički standardi se osiguravaju poboljšanjem termičkog omotača zgrade kao i ugradnjom sistema za rekuperaciju vazduha koji služi kao sistem ventilacije i grejanja i primenom drugih energetski efikasnih sistema.

Pasivna zgrada je energetski efikasna zgrada kod koje se udobnost stanovanja postiže bez uobičajenih sistema grejanja ili uređaja za klimatizaciju. Ove zgrade troše i do 90% manje energije nego standardne zgrade, pre svega zahvaljujući dobro izolovanoj konstrukciji bez termičkih mostova, izuzetnoj zaptivenosti i izolaciji otvora i sistemu rekuperacije vazduha. Takođe, pasivne zgrade neretko se oslanjaju na prirodne izvore energije, kao što su sunčeva i geotermalna energija. Važno je napraviti razliku između pasivne solarne zgrade i pasivne zgrade. Naziv pasivna zgrada ne dolazi od upotrebe sunčeve energije pasivnim sistemima (što je osnovna odlika pasivnih solarnih zgrada), već upravo iz činjenice da zgrada ne treba  aktivan sistem grejanja, već se sve potrebe za grejanjem ispunjavaju sistemom rekuperacije toplote iskorišćenog vazduha.

Pasivna solarna kuća, Užice – PSK-01 “Dimitrijević”

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PSK 01 Dimitrijević
Mesto: Užice
Realizacija: 1988. god

U periodu od 1988.godine do 2012. godine evidentirane su temperature spoljnog vazduha od -20°C do +38°C u trajanju do 10 dana. Unutrašnja temperatura kretala se u granicama od +18°C do +22°C.
Neto korisna površina objekta: 195.00 m2
Primenjeno rešenje: Pasivni slarni sistem grejanja i hladjenja, kolektori za zagrevanje STV.
Dodatno ulaganje: 3,6%
Period povrata dodatnog ulaganja: 2.5 godine.

Pasivna solarna kuća, Zlatibor – PSK-02 „Božilović“

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PSK 02 Božilović
Mesto: Zlatibor
Realizacija: 2001. god.

Neto korisna površina objekta: 127,31m2
Primenjeno rešenje: Pasivni slarni sistem grejanja i hladjenja, kolektori za zagrevanje STV.
Dodatno ulaganje: 3,85%
Period povrata dodatnog ulaganja: 3,0 godine.

Pasivna solarna kuća, Užice – PSK-03 „Lazić“

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PSK 03 Lazić
Mesto: Užice
Realizacija: 2002. god.

Neto korisna površina objekta: 163,00 m2
Primenjeno rešenje: Pasivni slarni sistem grejanja i hladjenja, kolektori za zagrevanje STV.
Dodatno ulaganje: 3,32%
Period povrata dodatnog ulaganja: 3,5 godine.

Ekološke energetski nezavisne zgrade

Energetski nezavisne zgrade karakteriše potpuna nezavisnost od javnih energetskih mreža i tradicionalnih energetskih izvora. Nezavisnost postižu primenom obnovljivih izvora energije integrisanim u sistem. Najveći udeo u obezbedjenu energije ima sunčeva energija i primena bioklimatskih i termodinamičkih principa funkcionisanja objekta. Korišćenjem obnovljivih izvora energije koji ne emituju štetne materije. Ovako sagredjene zgrade su i ekološke zgrade.

Ovakva vrsta građevinskih objekata nije priključena na javnu mrežu i sav višak proizvedene energije najčešće se koristi usmerava i čuva za primenu u zimskim mesecima, putem sistema energetskih rezervoara i akumulatora. Potrebno je uvek kad postoji višak proizvedene enrgije zgradu projektovati i graditi kao “Energy plus” to znači stvoriti uslove za povezivanje zgrade u sistem za akumulaciju i isporuku viška energije drugim potrošačima.

Seosko gazdinstvo energetski i ekonomski nezavisno

Autor: Nenad Pešić
Objekat: Seosko gazdinstvo
Mesto: Niš
Realizacija: 1983. god.

Vlasnik preduzeća Nenad Pešić je 1983. godine diplomirao na temu SEOSKO GAZDINSTVO ENERGETSKI NEAZAVISNO. U ovom radu primenjen je PASIVNI SISTEM SOLARNE ENERGIJE za grejanje i hlađenje, AKTIVNI SISTEM preko solarnih kolektora za grejanje sanitarne vode, PROIZVODNJA BIO GASA i PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE elektrogeneratorom na bio gas.

Energetske potrebe gazdinstva za sistem gradnje iz perioda 1970. do 1990.godine su 79.751,00 kWh/a. Sa dobrom termičkom izolacijom i proizvodnjom biogasa i električne energije iz biogasa, po odbijanju svih energetskih potreba gazdinstva, ostvaruje višak od 35.744,00 kWh/a električne energije.

Ekološka energetski i ekonomski nezavisna naselja

Najveći problem na našoj planeti danas je proizvodnja energije, ali iz obnovljivih izvora uz uslov očuvanja životne sredine. Resursi kao što su nafta, čvrsta goriva i hidroenergija su ograničeni i sve više nepovoljno utiču na očuvanje životne sredine. Rešenje ovog problema je u obnovljivim izvorima energije kao što su solarna energija, energija vetra, geotermalna energija, energija plime i oseke. Povećanje udela obnovljivih izvora energije je uslov održivosti nase planete, ali i ekonomskog napredka.

Sve veću nezaposlenost stanovništva treba rešiti uz primenu svih mera za očuvanje planete i korišćena obnovljivih izvora energije.

Inovativna rešenja energetske efikasnosti zgrada

Inovativna rešenja energetske efikasnosti se zasnivaju na dobrom integrisanju rešenja za smanjenje potrošnje energije i korišćenju raspoloživih izvora energije u posmatranom slučaju.

Za postizanje ovakvih rešenja potrebno je dobro poznavanje svih faktora koji utiču na potrošnju energije i mogućnosti dobijanja energije iz lokalnih, četo na zapaženih izvora energije. Potrebno je ogromno znanje ali i iskustvo.

Energetski pregledi zgrada i postrojenja

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu energetskih karakteristika omotača i tehničkih istema zgrade u cilju utvrđivanja postojeće potrošnje energije, a zatim i donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Osnovni cilj energetskog pregleda je da se prikupljanjem i obradom niza podataka o građevinskim karakteristikama objekta u smislu toplotne zaštite, kao i energetskim svojstvima raznih sistema potrošnje energije i vode, dobije što bolji uvid u postojeće energetsko stanje objekta, nakon čega se predlažu konkretne mere povećanja energetske efikasnosti.

Preliminarni energetski pregled zgrade sadrži sve elemente o potrošnji energije u zgradi, elemente koji utiču na potrošnju energije i analizu prikupljenih podataka. Podaci o energetskim svojstvima zgrade se prikupljaju od klijenta obilaskom zgrade i razgovorom sa ovlašćenim i kompetentnim predstavnicima klijenta. Podaci o stvarnoj potrošnji energije na osnovu računa su vrlo bitni za pravilno sagledavanje mogućih ušteda u potrošnji energije. Izveštaj o preliminarnom energetskom pregledu je polazna osnova za aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti zgrade.

Detaljni energetski pregled zgrade sadrži sve elemente zgrade koji utiču na potrošnju energije i se druge podatke iz Preliminarnog energetskog pregleda. U detaljnom energetskom pregledu,merenjem se proveravaju podaci o energetskim svojstvima zgrade i to oni koji su preliminarnim energetskim pregledom označeni kao bitni za poboljšanje energetske efikasnosti. Izveštaj o preliminarnom energetskom pregledu je osnova za donošenje odluke o izboru mera za unapredjenje energetske efikasnosti i izradi projektne  dokumentacije za poboljšanju energetske efikasnosti zgrade. Detaljnim energetskim pregledom utvrdjuju se potrebni podaci za izradu energetskog pasoša zgrade

Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada i postrojenja

Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada predstavlja potrebne radnje za sprovodjenje mera energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije. Za dobar izbor i pravilnu primenu mera unapredjenja energetske efikasnosti potrebno je sprovesti detaljan energetski pregled zgrade, utvrditi uzroke povećanih gubitka energije i predložiti mere za sprečavanje gubitaka kao i mere za povećanje dobitaka korišćenjem dostupnih obnovljivih izvora energije.

Energetski efikasne mere podrazumevaju ponašanje koje se primenjuje u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, a najčešće viši, stepen ostvarenog komfora i standard života.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efikasnosti su:

 1. Poboljšanje termičkih karakteristika termičkog omotača zgrade.
 2. Poboljšanje bioklimatskih elemenata koji su od uticaja na potrošnju energije i primena elemenata pasivne solarne gradnje.
 3. Zamena starih konvencionalnih kotlova niskotemperaturnim i kondenzacionim kotlovima.
 4. Zamena starih konvencionalnih kotlova kotlovima na obnovljive izvore energije.
 5. Zamena starih konvencionalnih kotlova toplotnim pumpama.
 6. Ugradnja sistema rekuperacije toplote iz otpadnog vazduha u sistemima ventilacije.
 7. Zamena individualnih električnih bojlera za pripremu sanitarne tople vode solarnim termalnim sistemima.
 8. Ugradnja termostatskih ventila na postojeća grejna tela.
 9. Ugradnja frekventnih regulatora potrošnje kod većih potrošača električne energije.
 10. Ugradnja uredjaja za kompenzaciju reaktivne energije.
 11. Zamena klasičnih potrošača energije štedljivim potrošačima.
 12. Ugradnja uredjaja za kontrolu i upravljanje vršnom energijom.

Ada – Autobuska stanica

Autor: Nenad Pešić
Objekat: Autobuska stanica, rekonstrukcija
Mesto: Ada
Realizacija: 2012. god

Pre rekonstrukcije
Posle rekonstrukcije
 • Potrebna energija za grejanje pre rekonstrukcije: …. 33037,18 kWh/a
 • Potrebna energija za grejanje posle rekonstrkcije:…. 8641,64 kWh/a
 • Godišnja ušteda energije za grejanje: ……………. 24385,54 kWh/a
 • Godišnja ušteda energije za klimatizaciju: …………28365,00 kWh/a
 • Neto korisna površina objekta: 145,69 m2
 • Primenjeno rešenje: Dobra izolacija, zamenjena stolaarija, podno grejanje sa termo pompom
 • Dodatno ulaganje: 5,00 %
 • Period povrata dodatnog ulaganja: 3,0 godine

Energetski nezavisna kuća – EEK – 05 Energetski nezavisna kuća

Autor: Nenad Pešić
Objekat: PILOT PROJEKAT, EEK – 05 Energetski nezavisna kuća
Mesto: planirana lokacija Novi Sad, Srbija
Realizacija: 2013. god.

Sertifikacija i izrada energetskih pasoša zgrada

Energetsko sertifikovanje zgrada je utvrđivanje energetskih karakteristika zgrada i zakonska je obaveza. Na osnovu utvrđenih podataka energetskim sertifikovanjem izrađuje se Energetski pasoš.

Sertifikovanje se izvodi na osnovu glavnog projekta iz kojeg se uzimaju podaci, proveravaju na zgradi i unose u proračun za energetsku efikasnost zgrade po kojem se izrađuje Energetski pasoš zgrade. Elaboratom energetske efikasnosti koji je sastavni deo Projekta za građevinsku dozvolu u nekim slučajevima nije prikazano pravo stanje zato je neophodno utvrditi pravo stanje na zgradi.

Razlozi za to mogu biti:

 1. Projektom nisu dobro definirani materijali ili način gradnje.
 2. Izvođači koriste lošije materijale od onih definiranih projektom.
 3. Izvođači ne izvode radove po pravilima struke i samim time nastaju greške u konstrukciji zgrade koje utiču na energetska svojstva.

Greške u projektu, izboru materijala i načinu gradnje postanu vidljive tokom eksploatacije zgrada. Obzirom na prethodno navedene moguće uzroke neadekvatne gradnje trebalo bi pri izradi energetskog sertifikata razmisliti o ispitivanju zgrade prie izrade sertifikata. Postoje različite metode ispitivanja i merenja parametara koji utječu na energetsku efikasnost zgrade.