Tim

Nenad Pešić

Osnivač i vlasnik, Direktor
diplomirani inženjer građevinarstva

Milica Zrakić Bakša

diplomirani inženjer arhitekture - master

Stana Milić

diplomirani inženjer arhitekture

Marina Pešić

diplomirani inženjer građevinarstva - master

Milovan Stjepanović

diplomirani inženjer mašinstva

Zoran Petrović

diplomirani inženjer elektrotehnike - master

Vanesa Pešić

diplomirani menadžer

Danica Pešić

ekonomist