Projektovanje

Energetski pregledi zgrada i postrojenja

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu energetskih karakteristika omotača i tehničkih sistema zgrade u cilju utvrđivanja postojeće potrošnje energije, a zatim i donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Osnovni cilj energetskog pregleda je da se prikupljanjem i obradom niza podataka o građevinskim karakteristikama objekta u smislu toplotne zaštite, kao i energetskim svojstvima raznih sistema potrošnje energije i vode, dobije što bolji uvid u postojeće energetsko stanje objekta, nakon čega se predlažu konkretne mere povećanja energetske efikasnosti. Analiza energetske efikasnosti preliminarnim i detaljnim energetskim pregledom čini osnovu za izradu projektne dokumentacije energetske sanacije postojećih objekata.

Tržišna analiza investicija i izrada studije izvodljivosti

Naše tržišne studije pripremamo u skladu sa interesom klijenta, u jasno strukturisanoj i dokumentovanoj formi. Klijent, pored analize konkurencije i tržišnih mogućnosti, biva upoznat i sa ključnim osobama i institucijama. Takođe, vodimo računa o kontaktima i poslovnim vezama sve dok je klijentu potrebna naša pomoć i podrška da bi njegov ulazak na novo tržište bilo uspešno.

Klijentima nudimo analizu rizika za ulazak na tržište, uključujući kratkoročnu, srednjoročnu i dugoročnu strategiju nastupa na tržište. Za projektno orijentisane klijente, mi identifikujemo kratoročne, srednjoročne i dugoročne mogućnosti projekta i podržavamo ih i u fazama razvoja

Projektantske usluge

Sve prateće aktivnosti vezane za proces investicione izgradnje, od početnih skica do tehničkog prijema objekta, možete poveriti timu iskusnih inženjera i stručnjaka. Nudimo Vam:

 • Projektovanje arhitekture;
 • Projektovane konstrukcije;
 • Projektovanje saobraćajnica;
 • Projekatovanje hidrotehničkih instalacija;
 • Projekatovanje elektroenergetskih instlacija;
 • Projekatovanje telekomunikacionih i signalnih instalacija;
 • Projekatovanje mašinskih  instalacija;
 • Projekatovanje tehnologije;
 • Projkatovanje spoljnog uredjenja;
 • Projektovanje enterijera;
 • Projektovanje sanacija i ojačanje konstrukcija;
 • Analizu i proračun konstrukcija i seizmičko inženjerstvo;
 • Proračun betonskih i čeličnih konstrukcija;
 • Projektovanje rušenja;
 • Eleaborate energetske efikasnosti
 • Izradu licitacionih elaborata i tenderske dokumentacije;
 • Koordinaciju postupka izbora izvodjača;
 • Koordinaciju procesa projektovanja;
 • Planiranje i procenu troškova;
 • Praćenje progresa, produktivnosti i troškova;
 • Praćenje i kontrolu izmena projekta;
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova;
 • Praćenje gradilišta
Energetski pregledi zgrada i postrojenja

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu energetskih karakteristika omotača i tehničkih sistema zgrade u cilju utvrđivanja postojeće potrošnje energije, a zatim i donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Osnovni cilj energetskog pregleda je da se prikupljanjem i obradom niza podataka o građevinskim karakteristikama objekta u smislu toplotne zaštite, kao i energetskim svojstvima raznih sistema potrošnje energije i vode, dobije što bolji uvid u postojeće energetsko stanje objekta, nakon čega se predlažu konkretne mere povećanja energetske efikasnosti. Analiza energetske efikasnosti preliminarnim i detaljnim energetskim pregledom čini osnovu za izradu projektne dokumentacije energetske sanacije postojećih objekata.