Aktuelno

Dolazi nova vrsta solarnih ćelija

Kompanije koje komercijaliziraju fotonaponski tandem perovskit-silicijum kažu da će paneli biti efikaniji i da bi mogli dovesti do jeftinije električne energije.